NYE SKRITT MOT FRAMTIDEN

RESTORATION

BIBELSKOLE

  

Restoration School of Ministry Norge

Deltidsbibelskole høsten 2020
Restoration Bibelskole starter opp igjen med deltidsbibelskole. Det kommer til å være to løp; ett for deg som vil forberede deg og bli utrustet til menighetsarbeid og ett for deg som ønsker å bli grunnfestet i tro på områder som helbredelse og økonomi. Det er selvfølgelig fullt mulig å følge begge løp.
LØP 1:
Lederskap og medarbeider i Guds rike
​Å være en leder er noe vi møter i familie, på jobb, skole og i menighet på forskjellige måter. Vi tar for oss forskjellige sider ved ledelse:
 • bibelske forbilder
 • ledelse og ansvar følger hverandre
 • god ledelse skaper etterfølgere
 • hvilket DNA gir jeg videre
 • menighetsliv og disippelskap
 • medarbeidere som gjør visjon til virkelighet
LØP 2:
Tro, helbredelse og økonomi
Her vektlegges undervisning om tro i relasjon til helbredelse og økonomi. Guds menigheter må fylles av tro, da Guds rikes arbeid utføres av hver enkelt troende. Gud vil at du skal lykkes i ditt familieliv, din økonomi og din tjeneste for Gud.
 • tro under angrep
 • tro for mirakler gjennom handling og tale
 • tro i hverdagen
 • tro for økonomi
 • guddommelig helbredelse – for deg som trenger helbredelse og for deg som vil be for syke.
undervisningsdagen
KL 10.00
REGISTRERING
BØNN & LOVSANG​
KL 10.15
UNDERVISNING
KL 11.00
KAFFEPAUSE
10 MINUTTER​
KL 11.10
UNDERVISNING
KL 11.55
PAUSE
20 MINUTTER KAFFE/BAGUETTE EL. KAKE
KL 12.15
UNDERVISNING
KL 13.00
SLUTT FOR DAGEN
 

INVESTER I EGET LIV!

ledere
LÆRERE
GJESTELÆRERE
Maryann & Egon Davidsen
PASTORPAR og GRUNNLEGGERE AV FAMILIEKIRKEN & RESTORATION
Jan Halvorsen
PASTOR OG GRUNNLEGGER AV ZOEKIRKEN, FREDRIKSTAD
Claus Møller
EVANGELIST / TOUCHING THE WORLD
Hugh Osgood
LEDER AV CHARIS COMMUNICATIONS, UK
med flere...
Ann Eriksson
LEDER FOR F.E.M. SKANDINAVIA
Daniel Smenes
FORKYNNER og MISJONÆR, JESUS TO ALL NATIONS
HVOR?
Ås Kulturhus, Moerveien 1, 1430 Ås og
Ås Menighetshus, Johan K. Skanckes vei 7, 1430 Ås
Gratis parkering, 5 min å gå fra Ås stasjon
DATOER:
 • LØP 1:

 • Lørdag 5 september kl 10-13 - Kulturhuset

 • Lørdag 10 oktober kl 10-13 - Menighetshuset

 • Lørdag 7 november kl 10-13 - sted kommer

 • Lørdag 5 desember kl 10-13 - Kulturhuset

 • LØP 2:

 • Lørdag 19 september kl 10-13 - Menighetshuset

 • Lørdag 24 oktober kl 10-13 - Kulturhuset

 • Lørdag 21 november kl 10-13 - Menighetshuset

 • Lørdag 19 desember kl 10-13 - Kulturhuset

PRISER:

kr 200 pr gang (inkl kaffe, baguette eller kake)

Rabatt ved betaling av hele forløp: LØP 1 kr 600,- LØP 2 kr 600,-

Inkluderer også kursmateriale

Begge LØP kr 1000,- (må betales på forhånd)

Ved forhåndsbetaling: DNB konto: 1503 42 34997

MER INFORMASJON ELLER SPØRSMÅL
e-post: bibelskole@familiekirken.com
SMS: 473 59 639
 
 
info